Obecní úřad

Informace obecního úřadu


​Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí sběrem starého bílého elektra určeného ke zpětnému odběru?

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí sběrem starého bílého elektra určeného ke zpětnému odběru?
Díky svým obyvatelům se Obec Lomnice může v roce 2021 pochlubit sběrem starého bílého elektra (lednice, pračky, mrazáky, ...) určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 7,90 t. Na každého obyvatele tak připadá 5,82 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 92,95 tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 36 ks
Nebylo nutné vytěžit 4 631,50 litrů ropy.  Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 174 krát.
Došlo také k úspoře 47 677,57 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 47678 krát.
Podařilo se recyklovat 4 548,09 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 187 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 160,26 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 28490 1€ mincí, nebo 194,50 kg hliníku, který by stačil na výrobu 12967 plechovek o objemu 0,33 l.