Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Množství vytříděného odpadu za rok 2021

Za rok 2021 naše obec vytřídila a předala k dalšímu využití celkem 67,303 tun odpadu. Zde je certifikát o úspoře emisí.