Úvodní stránka » Obecní úřad » Informace obecního úřadu

Projekt "Komunitní centrum v obci Lomnice"

19.09.2018, 11:49
| Projekty


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu:                                Komunitní centrum v obci Lomnice
Registrační číslo projektu:               CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002436
Dotační program:                            Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020
Celkové náklady projektu:               cca. 27,5 mil. Kč
Schválená dotace:                           18 000 000 Kč 
Realizace stavby:                             září 2017 - září 2018
Zhotovitel:                                         SUAS – stavební, s.r.o.
Zahájení provozu:                           omezený provoz - od října 2018, plný provoz - od ledna 2019

Popis a cíl projektu:
V rámci projektu bylo v místě bývalého kulturního domu vybudováno nové Komunitní centrum, jenž se od října 2018 začne používat pro setkávání našich občanů a blízkého okolí, především seniorů a rodičů s dětmi nebo na rodičovské dovolené, kteří mají společné zájmy a potřeby. Budou zde pořádány nejrůznější kulturní, vzdělávací, tělovýchovné a jiné společenské aktivity.

V komunitní centru bude od nového roku pravidelně otevřeno každý pracovní den a bude zde občanům nově poskytována sociální služba v oblasti Odborného sociálního poradenství a Tísňové péče.

 

skrýt komentáře

Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.