Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Projekt "Komunitní centrum v obci Lomnice"
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu:                                Komunitní centrum v obci Lomnice
Registrační číslo projektu:              CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002436
Dotační program:                             Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020
Celkové náklady projektu:               27 321 658 Kč
Schválená dotace:                           18 000 000 Kč
Realizace stavby:                             26. 9. 2017 do 25. 9. 2018
Stavební firma:                                 SUAS – stavební, s.r.o. (IČ 617 79 539)

Popis a cíl projektu:
V rámci projektu bude v místě bývalého kulturního domu vybudováno nové Komunitní centrum, které bude sloužit k nejrůznějším kulturním, vzdělávacím, tělovýchovným a ostatním společenským aktivitám. Komunitní centrum se stane důstojným místem pro setkávání obyvatel obce a blízkého okolí se společnými zájmy a potřebami. Kapacita objektu je plánována na 118 osob (30 míst v klubovně a 88 míst v multifunkčním sálu). Součástí komunitního centra je také vybudování 1 zařízení pro služby a sociální práci, to znamená, že v centru bude mimo jiné poskytována sociální služba v oblasti Sociálního poradenství a Tísňové péče.