Obecní úřad

Informace obecního úřadu


projekt MULTIMEDIÁLNÍ JAZYKOVÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ UČEBNY ZŠ LOMNICE je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu/ů. Specifickým cílem je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

   
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.