Obecní úřad

Informace obecního úřadu


V komunitním centru se konaly již druhé trhy


Projekt Komunitní centrum v obci Lomnice byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

V prvním listopadovém týdnu se v Komunitním centru konaly již druhé trhy pod názvem Bleška.
Přestože akce byla dlouho dopředu zveřejněna a ještě před začátkem konání byla propagována v místním rozhlase, byla účast malá. O to více bychom chtěli poděkovat prodejcům, kteří nejenom na samotné Blešce, ale i přípravou nabízeného sortimentu strávili spoustu času. Doufáme, že příští rok budeme úspěšnější a jakmile to covidová doba dovolí, připravíme pro Vás další trhy, na které jste již nyní srdečně zváni.
Těšíme se na další Blešku.