Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Zaměstnavatel v platební neschopnosti

Úpadek zaměstnavatele
V České republice je právní problematika úpadku firem řešena insolvenčním zákonem. Insolvenční návrh může podat jak sám dlužník, tedy zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, a to za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.
Pracovní poměr
Pracovní poměry zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se ocitl v insolvenčním řízení, automaticky nekončí, neboť nemohou být rozvázány jen důvodů, než které stanovuje zákoník práce. Nárok na odstupné vzniká zaměstnanci, pokud je pracovní poměr rozvazován výpovědí ze strany zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů nebo dohodou z týchž důvodů. Nárok na odstupné nevzniká v případě, pokud zaměstnanec podá výpověď sám nebo pokud je pracovní poměr rozvázán dohodou z jiných než organizačních důvodů.
Pracovněprávní pohledávky
Pracovněprávními pohledávkami se rozumí zejména mzda a odstupné. Své mzdové pohledávky do insolvenčního řízení nemusí zaměstnanec povinně přihlašovat. Dle insolvenčního zákona platí, že neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z daňové evidence.
Pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku (pokud samozřejmě disponuje zaměstnavatel, na něhož byl konkurz prohlášen, alespoň takovým majetkem, z něhož přichází v úvahu tyto pohledávky uspokojovat).
 Podpora při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zaměstnanci za určitých podmínek vzniká zvláštní nárok na uspokojení některých jeho splatných mzdových nároků vůči zaměstnavateli, který je v platební neschopnosti. Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky po ukončení pracovního poměru u kteréhokoli úřadu práce, a to písemně na tiskopisech „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“.
Mzdovými nároky se rozumějí nároky, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti. Mezi mzdové nároky, které zaměstnanci náležejí, patří při:
  • pracovním poměru mzda (plat), její náhrady a odstupné,
  • dohodě o pracovní činnosti odměna (popř. její náhrada),
  • dohodě o provedení práce odměna, a to za podmínky, že výše odměny přesáhla částku 
    10 000 Kč měsíčně.
Jak řešit nepříznivou finanční situaci
 
Pokud se zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti, je na něj podán insolvenční návrh, a zaměstnanci neplatí mzdu, i když je stále v pracovním poměru, neboť mu běží výpovědní lhůta, má zaměstnanec možnost požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, tedy o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Poté, co zaměstnanci budou úřadem práce vyplaceny uplatněné mzdové nároky, úřad práce přehodnotí nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi a jejich příjemce přeplatek z vyplacených mzdových nároků úřadu práce vrátí.
Tato situace se bohužel týká 118 zaměstnanců jedné z porcelánek v Karlovarském kraji. Nyní v měsíci listopadu 2018 tito zaměstnanci zůstali bez příjmu. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům se naše společnost KSK centrum o.p.s., Karlovy Vary ve spolupráci s úřadem práce bude snažit, aby jim dávky hmotné nouze byly vyplaceny co nejdříve.
 
Božena Haindlová, DiS. 
KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary
 
  
Počet komentářů : 0  |  Přidejte první komentář