Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Zaměstnavatel v platební neschopnosti

Úpadek zaměstnavatele
V České republice je právní problematika úpadku firem řešena insolvenčním zákonem. Insolvenční návrh může podat jak sám dlužník, tedy zaměstnavatel, tak i zaměstnanec, a to za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.
Pracovní poměr
Pracovní poměry zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se ocitl v insolvenčním řízení, automaticky nekončí, neboť nemohou být rozvázány jen důvodů, než které stanovuje zákoník práce. Nárok na odstupné vzniká zaměstnanci, pokud je pracovní poměr rozvazován výpovědí ze strany zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů nebo dohodou z týchž důvodů. Nárok na odstupné nevzniká v případě, pokud zaměstnanec podá výpověď sám nebo pokud je pracovní poměr rozvázán dohodou z jiných než organizačních důvodů.
Pracovněprávní pohledávky
Pracovněprávními pohledávkami se rozumí zejména mzda a odstupné. Své mzdové pohledávky do insolvenčního řízení nemusí zaměstnanec povinně přihlašovat. Dle insolvenčního zákona platí, že neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z daňové evidence.
Pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku (pokud samozřejmě disponuje zaměstnavatel, na něhož byl konkurz prohlášen, alespoň takovým majetkem, z něhož přichází v úvahu tyto pohledávky uspokojovat).
 Podpora při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zaměstnanci za určitých podmínek vzniká zvláštní nárok na uspokojení některých jeho splatných mzdových nároků vůči zaměstnavateli, který je v platební neschopnosti. Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky po ukončení pracovního poměru u kteréhokoli úřadu práce, a to písemně na tiskopisech „Žádost o uspokojení mzdových nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“.
Mzdovými nároky se rozumějí nároky, jejichž výplatu neprovedl zaměstnavatel, který je v platební neschopnosti. Mezi mzdové nároky, které zaměstnanci náležejí, patří při:
  • pracovním poměru mzda (plat), její náhrady a odstupné,
  • dohodě o pracovní činnosti odměna (popř. její náhrada),
  • dohodě o provedení práce odměna, a to za podmínky, že výše odměny přesáhla částku 
    10 000 Kč měsíčně.
Jak řešit nepříznivou finanční situaci
 
Pokud se zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti, je na něj podán insolvenční návrh, a zaměstnanci neplatí mzdu, i když je stále v pracovním poměru, neboť mu běží výpovědní lhůta, má zaměstnanec možnost požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi, tedy o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Poté, co zaměstnanci budou úřadem práce vyplaceny uplatněné mzdové nároky, úřad práce přehodnotí nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi a jejich příjemce přeplatek z vyplacených mzdových nároků úřadu práce vrátí.
Tato situace se bohužel týká 118 zaměstnanců jedné z porcelánek v Karlovarském kraji. Nyní v měsíci listopadu 2018 tito zaměstnanci zůstali bez příjmu. Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům se naše společnost KSK centrum o.p.s., Karlovy Vary ve spolupráci s úřadem práce bude snažit, aby jim dávky hmotné nouze byly vyplaceny co nejdříve.
 
Božena Haindlová, DiS. 
KSK centrum o.p.s. Karlovy Vary
 
  
Vložení nového komentáře

Komentáře vyjadřují stanovisko přispěvatelů, je však zakázáno vkládat komentáře, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo právními předpisy. Je rovněž zakázáno vkládat komentáře, které mají formu komerční reklamy. Komentáře, které jsou v rozporu s uvedenými zásadami, budou smazány.