Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Jak zastavit úroky u exekuce?

K tomu, abyste zastavili úroky u exekuce vám stačí opravdu málo. Dle občanského zákoníku má každý právo si určit na jaký dluh, či na jakou část dluhu bude zaúčtována jeho platba, nebo splátka. Pokud však toto vaše právo nevyslovíte, pak je zcela na věřiteli, nebo na exekutorovi, na jaký dluh, nebo část dluhu vaši platbu použije. Abyste si toto právo zajistili, je třeba do poznámky ke každé platbě napsat zprávu pro příjemce v tomto znění: „platbu zaúčtovat na jistinu“. Možnost napsat zprávu pro příjemce máte u všech způsobů platby, jak při převodu z účtu, vkladu na účet, nebo při platbě složenkou. V takovém případě pak musí věřitel, či exekutor zaúčtovat platbu na jistinu.
 
V případě, kdy vznikne exekuce pro malou částku, ze které jsou počítány v mnoha případech velké úroky, či penále, máte jedinečnou možnost, jak si zajistit, aby úroky, nebo penále dále nerostly. Počítají se z nezaplacené jistiny. To znamená, že v okamžiku, kdy je zaplacena jistina, již není možné dále počítat úroky z prodlení, nebo penále. Zbývající dluh se pak již nezvyšuje a zůstává stejný (mimo náklady exekutora, které se můžou v průběhu exekučního řízení zvýšit).
 
 
                                                                                              Božena Haindlová, DiS.
                                                                                              KSK centrum o.p.s., Karlovy Vary