Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Oznámení o zahájení činnosti odborného sociálního poradenství formou občanské poradny v obci Lomnice

Od 01.01.2019 obecně prospěšná společnost KSK centrum, Karlovy Vary, za podpory Obecního úřadu Lomnice, poskytuje občanům obce Lomnice a přilehlým obcím odborné sociální poradenství formou občanské poradny.

Občané se mohou na poradnu obrátit se svými problémy v rámci:
  • dluhového poradenství (oddlužení – pomoc při vyhotovení Návrhů na dlužení, konsolidace úvěrů, finanční gramotnost – kurzy, semináře, vytváření osobních a rodinných rozpočtů, poradenství při exekuci)
  • rodinného poradenství (rozvody, majetkové vyrovnání, dědické řízení, vyživovací povinnost – trestní oznámení, exekuční vymáhání, svěření dětí do výchovy a výživy, domácí násilí – zprostředkování kontaktu s příslušnými orgány, sociální dávky a důchody)
  • ostatního poradenství (pracovně právní vztahy – uzavírání a ukončování pracovního poměru, pracovní smlouvy, bydlení – nájemní vztahy, prodej a koupě nemovitosti, právní systém a právní ochrana – pomoc při řešení problémů v rámci trestního a přestupkového řízení, ochrana spotřebitele – reklamace, vymáhání spotřebitelských práv, posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích  zájezdů) 

Komu je služba určena:
Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami.
 
Pravidla pro poskytování služby:
  • Bezplatnost: Odborné sociální poradenství je zásadně bezplatné, protože každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen případným nedostatkem finančních prostředků.
  • Diskrétnost: Žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu nikomu předáno.
  • Nezávislost: obecně prospěšná společnost je nezávislá nevládní organizace a její služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.
  • Nestrannost: Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod.
 Kde nás najdete?
Obecní úřad Lomnice poskytl občanské poradně prostory v nově zbudovaném Komunitním centru obce Lomnice. Služba je poskytována každý sudý týden v úterý, v době od 10:00 h do 15 h, a to po předchozí telefonické domluvě na čísle 608 742 209.