Obecní úřad

Informace obecního úřadu


Agentura domácí péče LADARA posyktuje pečovatelskou službu a tísňovou péči

Při poskytování sociálních služeb dbáme na individualitu každého uživatele. Námi poskytované sociální služby se zaměřují na širokou cílovou skupinu - na seniory omezené v soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního stavu, osoby se zdravotním postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, včetně osob, které z důvodu úrazu potřebují dočasně pomoc jiné fyzické osoby. Naší snahou je poskytovat komplex služeb a úkonů - pomoc při hygieně, drobný úklid, doprovod k lékaři, na nákupy, vedoucích k zachování soběstačnosti uživatele sociální služby, umožnit mu zapojení do běžného života, naplňovat jeho potřeby, zachovat dosavadní způsob života a jeho setrvání v domácím prostředí.
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
 
Pečovatelskou službu poskytujeme od roku 2001, tísňovou péči od roku 2018.
 
Co je to pečovatelská služba a v čem spočívá?
 
Pečovatelská služba zajišťuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu:
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 
Pečovatelská služba je zpoplatněna částkou 90 Kč / hodinu. Na úhradu péče lze použít Příspěvek na péči.
 
V případě zájmu o zavedení pečovatelské služby se můžete obrátit na Pavla Andrejkiva
– tel.: 777 143 124, případně na pracovnice sociální služby.
 
TÍSŇOVÁ PÉČE
 
Hlavní úlohou tísňové péče je zajistit pocit bezpečí pro samotného uživatele tak i pro jeho rodinné příslušníky a okolí.
 
Denně se setkáváme s různými rizikovými situacemi v bytech uživatelů sociálních služeb. Nejčastější rizikové situace jsou pády samotného uživatele, zhoršení jeho zdravotního stavu. Tato rizika lze eliminovat zavedením tísňové péče. Tísňová péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně po dobu celého roku.
 
Tísňová péče je vhodným doplněním pečovatelské služby. Poskytovatelé výše zmíněných služeb mohou pomocí tísňové péče za minimálních nákladů poskytnout péči uživatelům nepřetržitě po dobu 24-hodin po dobu celého roku.
 
Popis tísňové péče

Tísňová péče spočívá  v zavedení tísňového volání pomocí mobilního telefonu  (dále jen telefon), ve kterém je zabudováno tísňové tlačítko. Uživatel tísňové tlačítko použije v krizové situaci, např. když spadne. Tísňové tlačítko slouží ke spojení s operátorkou tísňové péče. Po spojení s operátorkou dochází k řešení situace uživatele, a následném výjezdu pracovníka tísňové péče, která nastalou situaci řeší přímo v bytě uživatele.  
 
Tísňová péče je zpoplatněna měsíční částkou ve výši 150 Kč. V případě nutnosti krizového výjezdu 300 Kč za jeden výjezd po dobu celého dne. Na úhradu tísňové péče lze použít Příspěvek na péči.
V případě zájmu o zavedení tísňové péče se můžete obrátit na Pavla Andrejkiva – tel.: 777 143 124, případně na pracovnice sociální služby.

Cenik úkonů
Leták
  
Počet komentářů : 0  |  Přidejte první komentář