Úvodní stránka » Obecní úřad » Centrum dokumentů
  
ano
ne
Klikněte pro zobrazení kalendáře
Klikněte pro zobrazení kalendáře
  
ano
ne
  
data vložení dokumentu
názvu dokumentu
Dokument
Účinnost
od do
Žádost o prodej pozemku v obci Lomnice .. ..
.doc

Ikona typu souboru

95 kB
Stáhnout/Otevřít

101x
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace .. ..
.doc

Ikona typu souboru

87 kB
Stáhnout/Otevřít

35x
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les .. ..
.doc

Ikona typu souboru

141 kB
Stáhnout/Otevřít

46x
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les .. ..
.doc

Ikona typu souboru

85 kB
Stáhnout/Otevřít

27x
Usnesení z jednání ze dne 14.9.2011, VZO/7/2011 .. ..
.pdf

Ikona typu souboru

3306 kB
Stáhnout/Otevřít

26x
Jednací řád a činnost komisí Zastupitelstva obce Lomnice 21.03.2007 ..
.pdf

Ikona typu souboru

157 kB
Stáhnout/Otevřít

125x
Jednací řád a činnost výborů Zastupitelstva obce Lomnice 21.03.2007 ..
.pdf

Ikona typu souboru

156 kB
Stáhnout/Otevřít

71x
Jednací řád zastupitelstva obce Lomnice 26.11.2002 ..
.pdf

Ikona typu souboru

191 kB
Stáhnout/Otevřít

94x
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, o znaku a vlajce obce Lomnice a jejich užívání 09.02.2005 ..
.pdf

Ikona typu souboru

201 kB
Stáhnout/Otevřít

22x
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 20.12.2004 ..
Tato OZV zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Lomnici a Školní družiny při ZŠ v Lomnici. .pdf

Ikona typu souboru

85 kB
Stáhnout/Otevřít

11x