Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Územní plán - schéma - měřítko 1:6000

Účinnost od .. do .. | pdf (850 kB)

Územní plán - schéma - měřítko 1:10000

Účinnost od .. do .. | pdf (885 kB)

Žádost o poskytnutí ověřeného výpisu - Czech POINT

Účinnost od .. do .. | doc (145 kB)

Žádost o vyjádření ke stavbě

Účinnost od .. do .. | doc (90 kB)

Žádost o připojení nemovitosti k místní komunikaci

Účinnost od .. do .. | doc (85 kB)

Žádost o pronájem pozemku v obci Lomnice

Účinnost od .. do .. | doc (95 kB)

Žádost o prodej pozemku v obci Lomnice

Účinnost od .. do .. | doc (95 kB)

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace

Účinnost od .. do .. | doc (87 kB)

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Účinnost od .. do .. | doc (141 kB)

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Účinnost od .. do .. | doc (85 kB)