Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Usnesení z VZO/26/2017

Účinnost od 25.08.2017 do .. | pdf (1540 kB)

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Účinnost od 25.08.2017 do .. | pdf (216 kB)

Informace č. 4 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost od .. do .. | pdf (120 kB)

Informace č. 3 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost od .. do .. | pdf (217 kB)

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Účinnost od 17.07.2017 do .. | pdf (261 kB)

Informace č. 2 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost od .. do .. | pdf (806 kB)

závěrečný účet 2016 a Zpráva z auditu

Účinnost od .. do .. | pdf (16388 kB)

Usnesení z VZO-25-2017 z 26.6.2017

Účinnost od 20.06.2017 do .. | docx (146 kB)

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Účinnost od 23.06.2017 do .. | pdf (277 kB)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Účinnost od 05.06.2017 do .. | pdf (6569 kB)