Úvodní stránka » Obecní úřad » Centrum dokumentů
  
ano
ne
Klikněte pro zobrazení kalendáře
Klikněte pro zobrazení kalendáře
  
ano
ne
  
data vložení dokumentu
názvu dokumentu
Dokument
Účinnost
od do
Mikroregionu SO - východ Oznámení o zveřejnění schváleného RO č. 4/2020 24.08.2020 31.12.2020
.pdf

Ikona typu souboru

378 kB
Stáhnout/Otevřít

1x
Mikroregion Sokolov - východ Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2020 Mikroregionu 23.07.2020 31.12.2020
.pdf

Ikona typu souboru

205 kB
Stáhnout/Otevřít

2x
Závěrečný účet pro rok 2019 23.07.2020 30.06.2021
.pdf

Ikona typu souboru

7348 kB
Stáhnout/Otevřít

1x
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 23.07.2020 30.06.2021
.pdf

Ikona typu souboru

6821 kB
Stáhnout/Otevřít

0x
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků 23.07.2020 30.06.2021
.pdf

Ikona typu souboru

196 kB
Stáhnout/Otevřít

0x
Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci majetku a závazků obce Lomnice ke dni 31.12.2019 23.07.2020 30.06.2021
.pdf

Ikona typu souboru

195 kB
Stáhnout/Otevřít

1x
Rozpočtové opatření 4/2020 23.07.2020 ..
.pdf

Ikona typu souboru

294 kB
Stáhnout/Otevřít

0x
Veřejnoprávní smlouva s KK - dotace oplocení 17.07.2020 ..
.pdf

Ikona typu souboru

4718 kB
Stáhnout/Otevřít

0x
Přijatá usnesení z 6. VZO 01.07.2020 ..
.pdf

Ikona typu souboru

397 kB
Stáhnout/Otevřít

5x
Zápis z 6. zasedání ZO 01.07.2020 ..
.pdf

Ikona typu souboru

442 kB
Stáhnout/Otevřít

2x