Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

PŘ. 2 Návrh Závěrečného účtu 2021

Rozvaha
Vyvěšeno od 03.06.2022 do 20.07.2022 | pdf (66 kB)

př. 1 Návrh Závěrečného účtu 2021

výkaz hodnocení plnění rozpočtu
Vyvěšeno od 03.06.2022 do 20.07.2022 | pdf (81 kB)

Mikroregion - Návrhu závěrečného účtu 2021 včetně zprávy o výsledku kontroly hospodaření

Návrhu závěrečného účtu DSO Mikroregionu Sokolov – východ 2021 včetně zprávy o výsledku kontroly hospodaření
Vyvěšeno od 03.06.2022 do 28.02.2023 | pdf (6762 kB)

Mikroregion - Pozvánka zasedání rady svazku 21.6.2022

Vyvěšeno od 03.06.2022 do 21.06.2022 | pdf (127 kB)

Program 19. zasedání Zastupitelstva KK konané dne 30.5.2022

Vyvěšeno od 20.05.2022 do 30.05.2022 | pdf (484 kB)

Záměr prodeje části pozemku

Vyvěšeno od 17.05.2022 do 03.06.2022 | pdf (136 kB)

Mikroregion - RO č. 2/2022

Vyvěšeno od 17.05.2022 do 28.02.2023 | pdf (331 kB)

Zápis ze 4. řádného jednání ZO ze dne 9.5.2022

Vyvěšeno od 16.05.2022 do 02.06.2022 | pdf (192 kB)

Přijatá usnesení ze 4. řádného jednání ZO ze dne 9.5.2022

Vyvěšeno od 16.05.2022 do 02.06.2022 | pdf (134 kB)

MAPA - Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ

STÁTNÍ POZEMKOVÝ FOND
Vyvěšeno od 16.05.2022 do 01.06.2022 | jpg (512 kB)