Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Příloha Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k 31.12.2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (148 kB)

Příloha Inventarizační zpráva za rok 2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (786 kB)

Příloha Zpráva z auditu 2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (12356 kB)

Usnesení 6. řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 15.5.2023

Vyvěšeno od 25.05.2023 do 31.12.2023 | pdf (220 kB)

Zápis 6. řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 15.5.2023

Vyvěšeno od 25.05.2023 do 31.12.2023 | pdf (275 kB)

Veřejnoprávní smlouva 2023 Biatlonové centrum

Biatlonové centrum mládeže Krušné hory z.s.
Vyvěšeno od 16.05.2023 do 31.12.2026 | pdf (288 kB)

Veřejnoprávní smlouva 2023 Agentura osobní asistence

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s.
Vyvěšeno od 15.05.2023 do 31.12.2026 | pdf (287 kB)

Veřejnoprávní smlouva 2023 Chráněné bydlení Sokolov z.s.

Chráněné bydlení Sokolov z.s. neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Vyvěšeno od 10.05.2023 do 31.12.2026 | pdf (3089 kB)

Rozpočtové opatření 1/2023

Vyvěšeno od 30.03.2023 do 29.02.2024 | pdf (143 kB)

TJ Lomnice Veřejnoprávní smlouva 2023

Vyvěšeno od 29.03.2023 do 31.12.2026 | pdf (1090 kB)