Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

obec - schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025

Vyvěšeno od 06.01.2023 do 31.01.2024 | pdf (161 kB)

Obec - schválený rozpočet pro rok 2023 příjmy

Vyvěšeno od 06.01.2023 do 31.01.2024 | pdf (277 kB)

Obec - schválený rozpočet pro rok 2023 výdaje

Vyvěšeno od 06.01.2023 do 31.01.2024 | pdf (198 kB)

Nařízení Státní veterinární správy

Vyvěšeno od 14.12.2022 do 12.06.2023 | pdf (466 kB)

VV-opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita

MZ - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů-kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 mění
Vyvěšeno od 09.11.2022 do 31.12.2023 | pdf (463 kB)

Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy - přestupky

Vyvěšeno od 07.10.2022 do 31.12.2025 | pdf (485 kB)

př. 6 závěrečného účtu 2021

zpráva z auditu
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (9296 kB)

př. 5 závěrečného účtu 2021

inventarizační zpráva
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (99 kB)

př. 4 závěrečného účtu 2021

příloha
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (125 kB)

př. 3 závěrečného účtu 2021

výsledovka
Vyvěšeno od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (64 kB)