Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

program k 15. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konané 28.2.2022

Vyvěšeno od 17.02.2022 do 28.02.2022 | pdf (115 kB)

Zápis z VZO/2/2022 ze dne 7.2.2022

Vyvěšeno od 15.02.2022 do 05.03.2022 | pdf (466 kB)

Přijatá usnesení z VZO/2/2022 ze dne 7.2.2022

Vyvěšeno od 15.02.2022 do 05.03.2022 | pdf (383 kB)

Mikroregion - informace o zveřejněných datech

Vyvěšeno od 01.01.2022 do 28.02.2030 | pdf (380 kB)

Mikroregion - RO 6/2021

Vyvěšeno od 31.01.2022 do 31.03.2022 | pdf (265 kB)

Výroční zprava za rok 2021 - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyvěšeno od 31.01.2022 do 31.01.2023 | pdf (369 kB)

TJ Lomnice Veřejnoprávní smlouva 2022

Vyvěšeno od 20.01.2022 do 31.12.2022 | pdf (153 kB)

Mikroregion - Schválený rozpočet 2022

Vyvěšeno od 14.01.2022 do 31.12.2022 | pdf (216 kB)

MŠ střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2024

Vyvěšeno od 06.01.2022 do 28.02.2023 | pdf (477 kB)

MŠ schválený souhrnný rozpočet na rok 2022

Vyvěšeno od 06.01.2022 do 28.02.2023 | pdf (563 kB)