Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ

Státní pozemkový fond
Vyvěšeno od 16.05.2022 do 01.06.2022 | pdf (307 kB)

Pozvánka na 4. veřejné zasedání dne 9.5.2022

Vyvěšeno od 02.05.2022 do 09.05.2022 | pdf (89 kB)

Program 18.zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje konaného dne 16.5.2022

Vyvěšeno od 02.05.2022 do 16.05.2022 | pdf (115 kB)

Mikroregion RO č. 1/2022

Vyvěšeno od 29.04.2022 do 28.02.2023 | pdf (340 kB)

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Vyvěšeno od 25.04.2022 do 28.02.2023 | pdf (154 kB)

VV - zpřístupnění k nahlédnutí - hr. předpisný seznam Daň z nemovitosti na r. 2022

Vyvěšeno od 26.04.2022 do 26.05.2022 | pdf (84 kB)

vyúčtování vodného a stočného Vodárna Sokolovsko s.r.o.

zveřejňuje Vodárna Sokolovsko s.r.o.
Vyvěšeno od 19.04.2022 do 20.05.2022 | pdf (167 kB)

Zápis z VZO/3/2022 ze dne 28.3.2022

Vyvěšeno od 04.04.2022 do 20.04.2022 | pdf (198 kB)

Přijatá usnesení z VZO/3/2022 ze dne 28.3.2022

Vyvěšeno od 04.04.2022 do 20.04.2022 | pdf (131 kB)

Záměr pronájmu pozemku

Vyvěšeno od 04.04.2022 do 20.04.2022 | pdf (105 kB)