Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

MŠ účetní závěrka 2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (588 kB)

MŠ Příloha Příloha 2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (2004 kB)

MŠ Příloha Rozvaha 2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (1578 kB)

MŠ Příloha Výkaz zisků a ztrát 2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (1167 kB)

ZŠ Účetní závěrka k 31.12.2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (576 kB)

ZŠ Příloha Inventura

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (631 kB)

ZŠ přílohy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, příloha k 12/2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (142 kB)

Rozpočtové opatření 2/2023

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 29.02.2024 | pdf (158 kB)

Závěrečný účet za rok 2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (4598 kB)

Příloha Výkaz Fin k 31.12.2022

Vyvěšeno od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (109 kB)