ano
ne
  
ano
ne
  
data vložení dokumentu
názvu dokumentu
Dokument
Vloženo Účinnost
od do
Jednací řád zastupitelstva obce Lomnice 21.09.2011 26.11.2002 ..
.pdf191 kB
Stáhnout/Otevřít

89x
Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, o znaku a vlajce obce Lomnice a jejich užívání 21.09.2011 09.02.2005 ..
.pdf201 kB
Stáhnout/Otevřít

13x
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 21.09.2011 20.12.2004 ..
Tato OZV zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Lomnici a Školní družiny při ZŠ v Lomnici. .pdf85 kB
Stáhnout/Otevřít

7x
Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek 21.09.2011 01.01.2004 ..
.pdf80 kB
Stáhnout/Otevřít

5x
Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 o zrušení obecně závazných vyhlášek 21.09.2011 04.07.2003 ..
.pdf82 kB
Stáhnout/Otevřít

9x
Obecně závazná vyhláška obce Lomnice 1/2002 - Řád pro pohřebiště 21.09.2011 01.07.2002 ..
.pdf75 kB
Stáhnout/Otevřít

20x