Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě TJ 2019

Účinnost od 15.04.2019 do .. | pdf (250 kB)

Veřejnoprávní smlouva TJ 2019

Účinnost od 14.01.2019 do .. | pdf (773 kB)

TJ Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 2019

Účinnost od 15.04.2019 do 01.06.2029 | pdf (250 kB)

TJ Veřejnoprávní smlouva 2019

Účinnost od 14.01.2019 do 31.01.2029 | pdf (773 kB)

Přijatá usnesení z VZO 10/2019 ze dne 25.10.2019

Účinnost od 28.10.2019 do .. | pdf (267 kB)

Zápis z VZO 10/2019 ze dne 25.10.2019

Účinnost od 28.10.2019 do .. | pdf (280 kB)

Zápis z 9. jednání VZO z 16.9.2019

Účinnost od 25.09.2019 do .. | pdf (1051 kB)

Přijatá usnesení z 9. jednání VZO z 16.9.2019

Účinnost od 25.09.2019 do .. | pdf (388 kB)

Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy - odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2020 - 2022
Účinnost od 09.09.2019 do .. | pdf (3009 kB)

Informace č. 10 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účinnost od 22.08.2019 do .. | pdf (127 kB)