Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

Účinnost od 21.05.2019 do .. | pdf (201 kB)

Veřejnoprávní smlouva - dotace - Program obnovy venkova 2019

částečné oplocení fotbal. hřiště
Účinnost od 31.05.2019 do .. | pdf (3190 kB)

Přijatá usnesení z 6. jednání VZO z 20.5.2019

Účinnost od 29.05.2019 do .. | pdf (531 kB)

Zápis z 6. jednání VZO z 20.5.2019

Účinnost od 29.05.2019 do .. | pdf (777 kB)

Oprava komunikace části ulice Sokolovská, obec Lomnice - Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky

Účinnost od 21.05.2019 do .. | pdf (473 kB)

Přijatá usnesení z mimořádného VZO 5/2019 ze dne 29.4.2019

Účinnost od 29.04.2019 do .. | pdf (268 kB)

Zápis z mimořádného VZO 5/2019 ze dne 29.4.2019

Účinnost od 29.04.2019 do .. | pdf (282 kB)

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Účinnost od 12.04.2019 do .. | pdf (188 kB)

Zadávací dokumentace „Oprava komunikace části ulice Sokolovská, obec Lomnice“

Účinnost od 12.04.2019 do .. | pdf (619 kB)

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Účinnost od 12.04.2019 do .. | pdf (171 kB)