Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Informace č. 10 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Účinnost od 22.08.2019 do .. | pdf (127 kB)

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky Projektová příprava obnovy a opravy kostela

Účinnost od 12.08.2019 do .. | pdf (517 kB)

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky Oprava místní komunikace obce Lomnice

Účinnost od 12.08.2019 do .. | pdf (422 kB)

Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky - Pořízení elektromobilu

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Účinnost od 12.08.2019 do .. | pdf (456 kB)

Přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce z 8.8.2019

Účinnost od 12.08.2019 do .. | pdf (415 kB)

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce 8.8.2019

Účinnost od 12.08.2019 do .. | pdf (428 kB)

Mikroregion Sokolov - východ, RO č.3/2019

Účinnost od 05.08.2019 do .. | pdf (238 kB)

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Oprava ul. Sokolovská 2019

dotace z KK
Účinnost od 17.07.2019 do .. | pdf (2278 kB)

Rozpočtové opatření 4/2019

Účinnost od 18.07.2019 do .. | xlsx (21 kB)

Závěrečný účet 2018

Účinnost od 17.07.2019 do .. | pdf (3193 kB)