Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Závěrečný účet 2018

Účinnost od 17.07.2019 do .. | pdf (3193 kB)

veřejnoprávní smlouva - vybavení JSDH obce novými os. prostředky 2019

dotace 2019 KK
Účinnost od 17.07.2019 do .. | pdf (3383 kB)

Přijatá usnesení ze 7. jednání VZO z 26.6.2019

Účinnost od 04.07.2019 do .. | pdf (169 kB)

Zápis ze 7. jednání VZO z 26.6.2019

Účinnost od 04.07.2019 do .. | pdf (427 kB)

Protokol o hlukové zkoušce v Lomnici

Účinnost od 27.06.2019 do .. | pdf (1586 kB)

MSV - informace o závěrečném účtu

Účinnost od 27.06.2019 do .. | docx (12 kB)

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Účinnost od 19.06.2019 do .. | xlsx (13 kB)

Veřejnoprávní smlouva dotace KK - pouť 2019

Účinnost od 18.06.2019 do .. | pdf (6036 kB)

Návrh závěrečného účtu za r. 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2018

Účinnost od 10.06.2019 do .. | pdf (3176 kB)

Veřejnoprávní smlouva -posk.dotace z KK na obnovu a využití kult. památek 2019

část PD kostel sv. Jiljí
Účinnost od 10.06.2019 do .. | pdf (5328 kB)