Obecní úřad

Dokumenty a média


Elektronická úřední deska


ano
ne

ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Závěrečný účet za rok 2020

Vyvěšeno od 02.07.2021 do 30.06.2022 | pdf (4983 kB)

MZ opatření obecné povahy

kůrovec
Vyvěšeno od 28.07.2020 do 31.12.2022 | pdf (2086 kB)

Veřejnoprávní smlouva s KK - dotace oplocení

Vyvěšeno od 17.07.2020 do 31.07.2023 | pdf (4718 kB)

Veřejnosprávní smlouva

Vyvěšeno od 13.07.2020 do 13.07.2030 | pdf (4733 kB)

VV opatření obecné povahy (lesy - kůrovec)

Lesní zákon (MZ ČR)
Vyvěšeno od 03.04.2020 do 31.12.2022 | pdf (291 kB)

TJ Veřejnoprávní smlouva 2020

Vyvěšeno od 18.02.2020 do 31.01.2031 | pdf (1949 kB)

Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě TJ 2019

Vyvěšeno od 15.04.2019 do 18.04.2022 | pdf (250 kB)

Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy - odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vyvěšeno od 09.09.2019 do 31.12.2022 | pdf (3009 kB)

VV opatření obecné povahy - zalesňování

Vyvěšeno od 02.09.2019 do 31.12.2022 | pdf (221 kB)

VV opatření obecné povahy

lesní zákon
Vyvěšeno od 04.04.2019 do 31.12.2022 | pdf (19172 kB)