Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Zápis z VZO/1/2022 ze dne 5.1.2022

Účinnost od 14.01.2022 do .. | pdf (481 kB)

Přijatá usnesení z VZO/1/2022 ze dne 5.1.2022

Účinnost od 14.01.2022 do .. | pdf (433 kB)

Zápis z 11. VZO ze dne 10.12.2021

Účinnost od 20.12.2021 do .. | pdf (648 kB)

Přijatá usnesení z 11. VZO ze dne 10.12.2021

Účinnost od 20.12.2021 do .. | pdf (392 kB)

Přijatá usnesení z VZO/10/2021 z 29.11.2021

Účinnost od 30.11.2021 do .. | pdf (111 kB)

Zápis z VZO/10/2021 z 29.11.2021

Účinnost od 30.11.2021 do .. | pdf (134 kB)

Veřejnoprávní smlouva Modelářský klub 2021

Modelářský klub SMČR Modelářský klub č. 280 Lomnice, pobočný spolek
Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (357 kB)

Veřejnoprávní smlouva Myslivecký spolek Svatavka Lomnice z.s. 2021

Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (356 kB)

Veřejnoprávní smlouva Pomoc v nouzi, o.p.s. 2021

Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (356 kB)

Veřejnoprávní smlouva Linka bezpečí, z.s.2021

Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (357 kB)