Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Přijatá usnesení ze 7. mimořádného zasedání ZO Lomnice

Účinnost od .. do .. | pdf (387 kB)

Veřejnoprávní smlouva s KK - dotace oplocení

Účinnost od 17.07.2020 do .. | pdf (4718 kB)

Přijatá usnesení z 6. VZO

Účinnost od 01.07.2020 do .. | pdf (397 kB)

Zápis z 6. zasedání ZO

Účinnost od 01.07.2020 do .. | pdf (442 kB)

Přijatá usnesení z 5. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice 25.5.2020

Účinnost od 03.06.2020 do .. | pdf (375 kB)

Zápis z 5. mimořádného VZO Lomnice, konaného dne 25.5.2020

Účinnost od 03.06.2020 do .. | pdf (410 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Lomnice č. 1/2020 - O místním poplatku ze psů

Účinnost od 15.05.2020 do .. | pdf (540 kB)

Zápis z 3. zasedání ZO Lomnice, konaného dne 6.5.2020

Účinnost od 15.05.2020 do .. | pdf (929 kB)

Přijatá usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Lomnice 6.5.2020

Účinnost od 15.05.2020 do .. | pdf (502 kB)

Zápis z 2. mimořádného zasedání ZO Lomnice, konaného dne 17.2.2020

Účinnost od 18.02.2020 do .. | pdf (376 kB)