Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Zápis ze 7.jednání zastupitelstva obce VZO/7/2021

Účinnost od 16.09.2021 do .. | pdf (474 kB)

2021 Veřejnoprávní smlouva - dotace KK - hasiči

Účinnost od 16.09.2021 do .. | pdf (2544 kB)

Informace č. 1/2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od 14.09.2021 do .. | pdf (1206 kB)

Veřejnoprávní smlouva 2021 - dotace KK - komunikace

Účinnost od 14.07.2021 do 31.07.2024 | pdf (2486 kB)

Přijatá usnesení z 6. mimořádného zasedání ZO Lomnice ze dne 23. 6. 2021

Účinnost od 02.07.2021 do .. | pdf (384 kB)

Zápis z 6. mimořádné zasedání ZO Lomnice ze dne 25. 6. 2021

Účinnost od 02.07.2021 do .. | pdf (424 kB)

Přijatá usnesení z 5. zasedání ZO Lomnice ze dne 23. 6. 2021

Účinnost od 02.07.2021 do .. | pdf (481 kB)

Zápis z 5. zasedání ZO Lomnice ze dne 23. 6. 2021

Účinnost od 02.07.2021 do .. | pdf (526 kB)

Zápis z VZO/4/2021 z 10.5.2021

Účinnost od 20.05.2021 do .. | pdf (523 kB)

Přijatá usnesení z VZO/4/2021 z 10.5.2021

Účinnost od 20.05.2021 do .. | pdf (404 kB)