Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Řád veřejného pohřebiště obce Lomnice

s platností od 15.10.2020
Účinnost od 12.10.2020 do .. | pdf (1019 kB)

obecně závazná vyhláška č. 6/2020

k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Účinnost od 01.10.2020 do .. | pdf (202 kB)

obecně závazná vyhláška Č. 5/2020

o regulaci hlučných činností
Účinnost od 01.10.2020 do .. | pdf (193 kB)

obecně závazná vyhláška č. 4/2020

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů v obci Lomnice
Účinnost od 01.10.2020 do .. | pdf (3254 kB)

obecně závazná vyhláška č. 3/2020

kterou se zrušuje OZV 3/2017 o veřejném pořádku
Účinnost od 01.10.2020 do 30.12.2050 | pdf (191 kB)

obecně závazná vyhláška Č. 2/2020

kterou se zrušuje OZV 1/2002 - Řád pohřebiště
Účinnost od 01.10.2020 do .. | pdf (210 kB)

Informace č. 2/2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Účinnost od .. do .. | zip (34577 kB)

Zápis z 8. mimořádného zasedání ZO Lomnice

Účinnost od .. do .. | pdf (288 kB)

Přijatá usnesení z 8. mimořádného zasedání ZO Lomnice

Účinnost od .. do .. | pdf (273 kB)

Zápis ze 7. mimořádného zasedání ZO Lomnice

Účinnost od .. do .. | pdf (398 kB)