Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Veřejnoprávní smlouva Agentura 2021

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s.
Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (357 kB)

Zápis z VZO/9/2021 z 15.11.2021

Účinnost od 17.11.2021 do .. | pdf (249 kB)

Přijatá usnesení z VZO/9/2021 z 15.11.2021

Účinnost od 17.11.2021 do .. | pdf (126 kB)

OZV č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání KO z nemovité věci

platnost od 1. 1. 2022
Účinnost od 16.11.2021 do .. | pdf (425 kB)

OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

platnost od 1.1.2022
Účinnost od 16.11.2021 do .. | pdf (420 kB)

Přijatá usnesení z 8. jednání zastupitelstva obce ze dne 20.10.2021

Účinnost od 29.10.2021 do .. | pdf (589 kB)

Zápis z 8. jednání zastupitelstva obce ze dne 20.10.2021

Účinnost od 29.10.2021 do .. | pdf (592 kB)

Přijatá usnesení ze 7. jednání zastupitelstva obce

Účinnost od 16.09.2021 do .. | pdf (402 kB)

Zápis ze 7.jednání zastupitelstva obce VZO/7/2021

Účinnost od 16.09.2021 do .. | pdf (474 kB)

2021 Veřejnoprávní smlouva - dotace KK - hasiči

Účinnost od 16.09.2021 do .. | pdf (2544 kB)