Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Obec - schválený rozpočet pro rok 2023 výdaje

Účinnost od 06.01.2023 do 31.01.2024 | pdf (198 kB)

Přijatá usnesení z 1. veřejného jednání zastupitelstva obce Lomnice ze dne 31.10.2022

Účinnost od 09.11.2022 do .. | pdf (192 kB)

Zápis z 1. veřejného jednání zastupitelstva obce Lomnice ze dne 31.10.2022

Účinnost od 09.11.2022 do .. | pdf (260 kB)

Informace č. 1/2022 - PŘÍLOHA zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inf.

Účinnost od 07.11.2022 do .. | pdf (119 kB)

Informace č. 1/2022 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od 07.11.2022 do .. | pdf (90 kB)

Přijatá usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Lomnice ze dne 17.10.2022

Účinnost od 26.10.2022 do .. | pdf (158 kB)

ROZHODNUTÍ - K Provoznímu řádu Sběrného dvora Lomnice

vydáno Krajským úřadem Karlovy Vary platnost 9/2022
Účinnost od 15.09.2022 do .. | pdf (156 kB)

Provozní řád - Sběrný dvůr Lomnice

platnost od 9/2022 Součástí provozního řádu je Rozhodnutí KK
Účinnost od 15.09.2022 do .. | pdf (933 kB)

Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy - přestupky

Účinnost od 07.10.2022 do .. | pdf (485 kB)

Žádost o přidělení čísla popisného

Účinnost od 03.10.2022 do .. | pdf (134 kB)