Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Zpravodaj obce Lomnice 1/2020

Účinnost od .. do .. | pdf (6091 kB)

Zpravodaj obce Lomnice 2/2019

Účinnost od .. do .. | pdf (9495 kB)

Zpravodaj obce Lomnice 1/2019

Účinnost od .. do .. | pdf (6581 kB)

Zápis z VZO/2/2022 ze dne 7.2.2022

Účinnost od 15.02.2022 do .. | pdf (466 kB)

Přijatá usnesení z VZO/2/2022 ze dne 7.2.2022

Účinnost od 15.02.2022 do .. | pdf (383 kB)

Hrací a provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

Účinnost od .. do .. | pdf (198 kB)

Návštěvní řád dětských hřišť

Účinnost od .. do .. | pdf (185 kB)

Program rozvoje obce LOMNICE 2021–2030

Účinnost od 01.07.2021 do .. | pdf (9084 kB)

Výroční zprava za rok 2021 - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím
Účinnost od 31.12.2021 do .. | pdf (369 kB)

Pasport místních komunikací obce Lomnice

Účinnost od 01.12.2021 do .. | pdf (23604 kB)