Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Mikroregion Zpráva o výsledku přezkoumání hops. za 2020

Účinnost od 25.11.2021 do 28.02.2022 | pdf (11384 kB)

Mikroregion - Závěrečný účet a rozbor hosp. svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ 2020 - SCHVÁLENÝ

Účinnost od 25.11.2021 do 28.02.2022 | pdf (599 kB)

Mikroregion SO - východ RO 5/2021

Účinnost od 25.11.2021 do 28.02.2022 | pdf (264 kB)

Veřejnoprávní smlouva Modelářský klub 2021

Modelářský klub SMČR Modelářský klub č. 280 Lomnice, pobočný spolek
Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (357 kB)

Veřejnoprávní smlouva Myslivecký spolek Svatavka Lomnice z.s. 2021

Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (356 kB)

Veřejnoprávní smlouva Pomoc v nouzi, o.p.s. 2021

Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (356 kB)

Veřejnoprávní smlouva Linka bezpečí, z.s.2021

Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (357 kB)

Veřejnoprávní smlouva Agentura 2021

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s.
Účinnost od 25.11.2021 do 31.12.2024 | pdf (357 kB)

Zápis z VZO/9/2021 z 15.11.2021

Účinnost od 17.11.2021 do .. | pdf (249 kB)

Přijatá usnesení z VZO/9/2021 z 15.11.2021

Účinnost od 17.11.2021 do .. | pdf (126 kB)