Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Program rozvoje obce LOMNICE 2021–2030

Účinnost od 01.07.2021 do .. | pdf (9084 kB)

Výroční zprava za rok 2021 - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím
Účinnost od 31.12.2021 do .. | pdf (369 kB)

Pasport místních komunikací obce Lomnice

Účinnost od 01.12.2021 do .. | pdf (23604 kB)

Zápis z VZO/1/2022 ze dne 5.1.2022

Účinnost od 14.01.2022 do .. | pdf (481 kB)

Přijatá usnesení z VZO/1/2022 ze dne 5.1.2022

Účinnost od 14.01.2022 do .. | pdf (433 kB)

Mikroregion - Schválený rozpočet 2022

Účinnost od 14.01.2022 do 31.12.2022 | pdf (216 kB)

MŠ střednědobý výhled rozpočtu na 2023 - 2024

Účinnost od 06.01.2022 do 28.02.2023 | pdf (477 kB)

MŠ schválený souhrnný rozpočet na rok 2022

Účinnost od 06.01.2022 do 28.02.2023 | pdf (563 kB)

ZŠ střednědobý výhled na 2023 - 2024

Účinnost od 06.01.2022 do 28.02.2023 | pdf (485 kB)

ZŠ schválený souhrnný rozpočet na rok 2022

Účinnost od 06.01.2022 do 28.02.2023 | pdf (578 kB)