Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Žádost o přidělení čísla popisného

Účinnost od 03.10.2022 do .. | pdf (134 kB)

Objednávka - vývoz odpadu na skládku

Účinnost od 22.09.2022 do .. | pdf (120 kB)

Přijatá usnesení z VZO-6-2022 ze dne 12.9.2022

Účinnost od 21.09.2022 do .. | pdf (179 kB)

Zápis z VZO-6-2022 ze dne 12.9.2022

Účinnost od 21.09.2022 do .. | pdf (267 kB)

Zpravodaj Obce Lomnice 1/2022

Účinnost od .. do .. | pdf (26938 kB)

př. 6 závěrečného účtu 2021

zpráva z auditu
Účinnost od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (9296 kB)

př. 5 závěrečného účtu 2021

Inventarizační zpráva
Účinnost od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (99 kB)

př. 4 závěrečného účtu 2021

příloha
Účinnost od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (125 kB)

př. 3 závěrečného účtu 2021

výsledovka
Účinnost od 11.07.2022 do 30.07.2023 | pdf (64 kB)

př. 2 závěrečného účtu 2021

Rozvaha
Účinnost od 11.07.2022 do 31.07.2023 | pdf (66 kB)