Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

2023 Veřejnoprávní smlouva - neinvestiční dotace z rozpočtu obce

Chráněné bydlení Sokolov z.s.
Účinnost od 10.05.2023 do 31.12.2026 | pdf (3089 kB)

Přijatá usnesení z VZO/4/2023 ze dne 13.2.2023

Účinnost od 14.02.2023 do .. | pdf (116 kB)

Zápis z VZO 4/2023 ze dne 13.2.2023

Účinnost od 14.02.2023 do .. | pdf (140 kB)

TJ Lomnice Veřejnoprávní smlouva 2023

Účinnost od 31.03.2023 do 31.12.2026 | pdf (1090 kB)

Přijatá usnesení z VZO-5-2023 ze dne 20.3.2023

Účinnost od 24.03.2023 do .. | pdf (152 kB)

Zápis z VZO-5-2023 ze dne 20.3.2023

Účinnost od 24.03.2023 do .. | pdf (199 kB)

Přijatá usnesení z VZO-4-2023 ze dne 13.2.2023

Účinnost od 14.02.2023 do .. | pdf (116 kB)

Zápis z VZO-4-2023 ze dne 13.2.2023

Účinnost od 14.02.2023 do .. | pdf (140 kB)

Veřejnoprávní smlouva - Myslivecký spolek Svatavka Lomnice z.s.

Účinnost od 21.02.2023 do 31.12.2026 | pdf (1700 kB)

Výroční zprava za rok 2022 - poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím
Účinnost od 31.01.2023 do .. | pdf (119 kB)