Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Příloha Výkaz Fin k 31.12.2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (109 kB)

Příloha Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k 31.12.2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (148 kB)

Příloha Inventarizační zpráva za rok 2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (786 kB)

Příloha Zpráva z auditu 2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (12356 kB)

Usnesení 6. řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 15.5.2023

ANONIMIZOVANÉ
Účinnost od 25.05.2023 do .. | pdf (220 kB)

Zápis 6. řádného veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 15.5.2023

Účinnost od 15.05.2023 do .. | pdf (275 kB)

Veřejnoprávní smlouva 2023 Biatlonové centrum

Účinnost od 16.05.2023 do 31.12.2026 | pdf (288 kB)

Veřejnoprávní smlouva 2023 Agentura osobní asistence

Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s.
Účinnost od 15.05.2023 do 31.12.2026 | pdf (287 kB)

2023 Veřejnoprávní smlouva - neinvestiční dotace z rozpočtu obce

Chráněné bydlení Sokolov z.s.
Účinnost od 10.05.2023 do 31.12.2026 | pdf (3089 kB)

Přijatá usnesení z VZO/4/2023 ze dne 13.2.2023

Účinnost od 14.02.2023 do .. | pdf (116 kB)