Obecní úřad

Dokumenty a média


Centrum dokumentů


ano
ne

ano
ne

data vložení dokumentu
názvu dokumentu

Zápis z VZO-7-2023 ze dne 12.6.2023

Účinnost od 16.06.2023 do .. | pdf (184 kB)

Přijatá usnesení z VZO-7-2023 ze dne 12.6.2023

Účinnost od 16.06.2023 do .. | pdf (135 kB)

Veřejnoprávní smlouva 2023 Modelářský klub

Účinnost od 26.05.2023 do 31.12.2026 | pdf (1927 kB)

MŠ Účetní závěrka 2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (588 kB)

MŠ Příloha Příloha 2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (2004 kB)

MŠ Příloha Rozvaha 2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (1578 kB)

MŠ Příloha Výkaz zisků a ztrát 2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (1167 kB)

ZŠ Účetní závěrka k 31.12.2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (576 kB)

ZŠ Příloha Inventura

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (631 kB)

ZŠ přílohy - Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, příloha k 12/2022

Účinnost od 26.05.2023 do 30.06.2024 | pdf (142 kB)